timanttitietoa

Slipad till finess

Fyra aspekter inverkar på diamantens värde och skönhet: karatvikten, klarheten, färgen och slipningen.

Oftast fästs det alldeles för lite uppmärksamhet på hur mycket slipningen inverkar: prisskillnaden mellan två likadana diamanter som endast avviker med hänsyn till slipningen kan vara upptill 50 %.

Därför poängteras även kvaliteten av slipningen och alla dess delområden – proportioner, symmetri och finputsning – av Sandberg diamanterna. GIA (Gemological Institute of America) betygsätter alla dessa på en skala från utmärkt till svag.

Vid uppskattningen av proportionerna granskas höjden av diamantens överdel, underdelens djuphet, gördelns (= ytterkantens) tjocklek och tavelfasettens (= tavlans) bredd i förhållande till stenens diameter samt i förhållande till de definierade idealproportionerna.

Med symmetri avses t.ex. positionen av diamantens tavla och kulett – de skall i idealfall vara exakt mitt på stenen. Även läget av andra sneddningar och former inverkar på den symmetriska kvaliteten.

Den slutliga bearbetningen värderas genom att granska hur mycket spår slipningen har lämnat på stenen – t.ex. slipspår, slagmönstring eller opolerade ytor.

Endast en omsorgsfull och lyckad slipning där alla delområden stämmer framhäver stenens hela skönhet och glans.

Garanti om pålitligt och tillbörligt ursprung

Alla diamanter i våra smycken är skaffade från pålitliga och tillbörliga källor. De levereras med ett certifikat på att diamanterna härstammar från konfliktfria områden, att deras ursprung är i tillbörliga källor samt att leverantörerna har förbundit sig vid reglerna i enlighet med Förenta Nationernas resolutioner och Kimberley processen.

Vi följer även principerna av socialt ansvar i upphandlandet av diamanter. Våra leverantörer av diamanter är medlemmar i diamantbörser som tillhör Responsible Jewellery Council eller World Federation of Diamond Bourses och har således förbundit sig att handla ansvarsfullt både med hänsyn till införskaffandet av rådiamanter och alla faser i produktionsprocessen.

Helt säkert

Alla Sandbergs runda (briljantslipade) diamanter som väger mera än 0,30 karat levereras alltid med GIA’s klassificeringsintyg som omfattande beskriver kvaliteten av stenen du köpt.

Du vet också med säkerhet att intyget du fått är utskriven på den stenen du köpt eftersom alla Sandberg-diamanter i denna storleksklass har en lasergravyr i kanten. Denna gravyr motsvarar siffran på klassificeringsintyget. Det krävs en 10 gångers förstoring för att kunna se gravyren.

Du kan vara säker på att den Sandberg diamant du köpt är äkta och att dess värde baserar sig på en detaljerad evaluering. Du ser din diamants klassificeringsintyg också på GIAs sidor på Internet, adress: http://www.gia.edu/report-check-landing

Man kan även få ett klassificeringsintyg för diamanter mindre än 0,30 karat eller specialslipade diamanter mot en tilläggsavgift. Vi erbjuder också av andra klassificeringsinstitutioner utgivna klassificeringsintyg mot tilläggsersättning.

Mera information om GIAs klassificeringssystem finns här:

www.gia.edu
gia

GIA puhtaus

GIA hionta

© GIA (grading scales)
© Karl Sandberg Ky