valkokultaAlla smycken av vitguld är oftast pläterade med rodium. Rodium tillhör gruppen platinametaller. Ytbehandlingen kallas rodinering och det görs på samma sätt som till exempel plätering med silver eller galvanisering. Ytans tjocklek, som man åstadkommer med rodium mäts i mikroner dvs. i miljondelsmeter.

Den speciella ytan, som man åstadkommer med rodineringen av vitguldet, har en ren vit färg till skillnad från själva vitguldet. Vitguldet har en lite mörkare och gråaktigare färgton och sämre blandningar en gul-brun färgton. Eftersom det är frågan om en ytbehandling, slits den klara, vita färgtonen bort med tiden, speciellt från ringar och då kommer vitguldets riktiga, gulaktiga färgen fram.

Slitage av rodiumytan och vitguld

Mängden och slitagets hastighet av rodiumytan beror mycket på formen av ringens stomme och ringens användning, därför är det svårt att säga exakt hur snabbt rodium ytan slits bort. Ju mera släta ytor eller höga detaljer det finns och ju mera man använder ringen i ”krävande förhållanden”, som t.ex. på gymmet, i trädgården och i städning, desto mera och snabbare slits rodium ytan.

Vitguldsprodukterna slits inte lättare än normala guldprodukter. Slitaget syns bättre på vitguld, för att den klarvita rodiumytan slits bort och färgskillnaden mellan rodiumytan och vitguldets riktiga färg är så märkbart. Gula guldet får bara skråmor på ytan till följd av användningen; ringens färg ändras inte.

Det är möjligt att beställa vitguldsringen också utan rodinering. Då ändras inte ringens färg, fast den med tiden och användningen slits och får skråmor.

Underhåll av smycken i vitguld

Vitguldsringarna hålls vackra och fina längs åren om man tar dem till guldsmeden för en återrodinering alltid då och då. Återrodineringen kostar oftast omkring 30 – 50 euro, beroende på ringmodellen. I samband med återrodineringen, kan ringarna poleras och diamanternas plantering säkras. Det är annars också bra att säkra diamanternas plantering minst med några års mellanrum.

Vitguldsprodukterna kräver alltså en aning mera skötsel än produkterna gjorda av gult guld. En ring gjord av vitguld måste vårdas och granskas på samma sätt och med jämna mellanrum, så som en bil. En granskad och vårdad ring är som ny och diamanterna är säkert i skick.

Dessutom är det bra att komma ihåg, att alla smycken – också de som är gjorda av annat material än vitguld – skulle vara bra att putsas regelbundet och tillräckligt ofta. Beroende på användningen, kan ringarna behöva rengöring t.o.m varje vecka, men oftast räcker det bra med att putsa dem en gång i månaden. Det finns mera information om rengöring på vår web-sida: smyckesskötsel

Vitguldslegeringar

Det finns många olika vitguldslegeringar på marknaden. Sandberg –diamantsmycken använder endast de bästa palladium –vitguldslegeringarna, som inte innehåller nickel och har endast de bästa egenskaperna.

I Finland säljs det också sådana vitguldsmycken, som visar sig ha en klar gul färgton under rodineringsytan. I sådana ringar har det använts en vitguldslegering med en minimal palladium halt. Dessutom finns det sådana vitguldsprodukter, som ytterligare kan innehålla nickel inom haltgränserna EU har tillåtit. När rodiumytan av dessa ringar slits bort, reagerar en människa allergisk för nickel med stor sannolikhet för ytan. Den allergiska reaktionen förekommer därför inte omedelbart i samband med användningen av ringen, utan först då när rodiumytan är delvist eller helt och hållet bort sliten. I många fall beror allergiska reaktioner på vanvård av ringens rengöring, se www.sandberg.fi / smyckesskötsel

© Karl Sandberg Ky